Tablo 1: Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyeleri Araştırma Alanları

Öğretim Üyeleri Araştırma İlgi Alanları
H. Yüksel Dinçer, Prof. Dr. Kent, Kentleşme ve Planlama Kuramları ve Politikaları
Kentsel Yoksulluk, Ayrışma, Katılım Kültürel ve tarihsel Mirasın Korunması
Tarihsel Kentler Planlama, Yönetim ve Koruma Sorunları
Yeşeren Eliçin, Prof. Dr. Yerel ve bölgesel yönetimler
Katılım ve yerel demokrasi
Küresel kentler
Kamu politikaları analizi
Birol Caymaz, Prof. Dr. Vatandaşlık
Laiklik
Siyaset ve din
Siyasal semboller ve törenler
Siyasi parti gençlik kolları
Ahmet Ş. Kuyaş, Doç. Dr. Yakınçağ Tarihi,
Siyasi Tarih
Türk Devrim Tarihi
H. Özgür Adadağ, Doç. Dr. Siyaset Sosyolojisi
Geç Osmanlı-erken Cumhuriyet dönemi siyasal düşünce dünyası
Haritaların siyasi dili
Sinemanın propaganda aracı olarak kullanım
Hakan Yücel, Doç. Dr.
Gençlik Sosyolojisi
Kent Sosyolojisi
Toplumsal Hareketler
Popüler Kültürler
Gayrimüslim Azınlıklar
Cemil Yıldızcan , Dr. Öğr. ÜyesiDevlet teorileri
Kamu yönetimi/mülki idare
Devlet sosyolojisi
Popülizm ve demokrasi
Magali Boumaza, Dr. Toplumsal Eylem, Popülizm, Front national, Hatiri Sosyolojisi, Sehitler Sosyolojisi, Siyasal Partiler (Fransa) Sosyolojisi, Devlet Sosyolojisi, Metodoloji
Esra Atuk, Dr. Öğr. Gör. Türk Siyasal Yaşamı
Siyasal Partiler
Siyasal Kurum Analizi
Burcu Ertuna Biçer, Dr. Arş. Gör. Toplumsal cinsiyet çalışmaları
Siyasal teori ve ideolojiler
Ayşecan Kartal, Arş. Gör. Sosyal Politika
Sağlık Politikaları
Refah Devletinin Dönüşümü
Popülizm Teorileri
Ayşe Yılmaz Ceylan, Arş. Gör. Muhafazalarlık
Amerikan Yeni-Muhafazakarlığı
Atakan Çiftçi, Arş. Gör. Desantralizasyon
Milliyetçilik
Ezgi Öziş, Arş. Gör.

Emirhan Aldinç, Arş. Gör.