Siyaset Bilimi Bölümü Üyelerince Yürütülmüş Bilimsel Araştırma Projeleri

PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ BAŞLANGIÇ
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
Responsable scientifique avec Valérie Lozac’h et Emmanuel Brillet du projet L’influence de l’incarcération sur les trajectoires de dépendance des femmes toxicomanes (Gspe-PRISME - Centre Interdisciplinaire de Recherches en Sciences sociales, Saint-Ouen) pour la MILDT (Mission Interministérielle de lutte contre les drogues et toxicomanies) et l’Inserm (juin 2006 – décembre 2007). Rapport intermédiaire rendu le 25 janvier 2007 et rapport final rendu en avril 2008. Magali Boumaza
Emmanuel Brillet
Valérie Loza’ch
2004 2008
BAP 08.104.001: Okulda Yurttaş Eğitiminin Yüz Yılı (1908-2008) Prof. Dr. Füsun ÜSTEL 2008 2011
BAP 08.104.002: Balkan Savaşları Döneminde Salgın Hastalıklar: Edirne’de Kolera Salgını ve Toplumsal Etkileri:1912-1913 Y. Doç. Dr. (Doç.Dr.) Ahmet KUYAŞ   2008   2012
BAP 08.104.003: II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Yayımcılığı Y. Doç. Dr. (Doç.Dr.) Ahmet KUYAŞ 2008 2009
BAP 08.104.004: Avrupa Birliği’nde Güncel Tartışmalar: Bütünleşme Sürecinde Yerel ve Bölgesel Yönetimler   Doç. Dr. Yeşeren ELİÇİN   2008   2011
2009
BAP 09.104.001: İstanbul’daki Gecekondu Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Karşıtı Hareketlerin Kurumsallaşması ve Mahalleli Kimliği Üzerindeki Etkileri: Sarıyer - Kazımkarabekir Mahallesi Örneği   Y. Doç. Dr. Hakan YÜCEL   2009   2012
BAP 09.104.002: II. Abdülhamid Döneminde Osmanlıca Cep Kitapları ve Almanaklar   Y. Doç. Dr. Hakan YÜCEL   2009   2012
2011
BAP 11.104.001: Sosyal Hizmet Uzmanlarının Gözünden Türkiye’de 1990 Sonrası Dönemde Sosyal Hizmet Sektörü Y. Doç. Dr. H. Özgür ADADAĞ   2011   2012
2012
BAP 12.104.001: Türkiye’de Siyasi Parti Gençlik Kollarının Yapısı ve İşlevleri   Doç. Dr. Birol CAYMAZ   2012       2015
2013
BAP 13.104.002: Kimliklenerek Toplumla Bütünleşme: 1990’lardan Günümüze Türkiye’de Ermeni ve Yahudi Örgütlenmeleri   Y. Doç. Dr. Hakan YÜCEL   2013   2015
BAP 13.104.003: Dönüşen Türkiye’de Vali ve Valilik Y. Doç. Dr. Hakan YÜCEL     2013            2016
2014
BAP 14.104.001: Kapadokya: Dünya Miras Alanında Güncel Koruma Sorunları Prof. Dr. H. Yüksel Dinçer 2014 2017
BAP 14.104.002: Dreyfus Meselesi Döneminde Osmanlı devletinde Siyasal Kültür ve Antisemitizm Y. Doç. Dr. Özgür Türesay 2014 2016
2015
BAP 15.104.001: Günümüz Ermeni Gençliği: İstanbul’daki Ermeni Liseleri Mezunu Gençlerin Kimlik Stratejileri   Y. Doç. Dr. Hakan YÜCEL   2015   2018
2017
  BAP 17.104.001: Mülteci Krizi ve Yerel Yönetimler   Doç. Dr. Yeşeren ELİÇİN          2017      2020