Hem Sosyoloji Bölümü'nün kurucu bölüm başkanı hem de Galatasaray Üniversitesi'nin kurucularından olan ve 8 Aralık 2014'te aramızdan ayrılan Barlas Tolan'ın anısına Sosyoloji Bölümü'nün düzenlediği Barlas Tolan Konferansları'nın beşincisi, bu yıl da Aydın Doğan Oditoryumu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. İki oturumdan oluşan konferansın bu yılki teması "Üniversite: Dünü, Bugünü, Yarını" olurken; Ali Ergur ve Feyza Ak Akyol moderatör olarak, Rıfat Okçabol, Nazlı Ökten, Ömer Ulusoy, Mihriban Şengül, Aslı Odman, Pınar Eldemir ve Cem Özatalay ise sunumlarıyla katkı sundular.

1 2
3
4