Siyaset Bilimi Bölümü, öncelikle günümüz dünyasında küreselleşmenin gereklerine uyum sağlayabilecek, uluslararası düzeyde kabul gören bir siyaset bilimi formasyonuna sahip nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermeyi hedeflemektedir. Bu gereksinimin karşılanmasına yönelik olarak, eğitim dilinin Fransızca olduğu üniversitemizde bölümümüz İngilizce dersler de açmaktadır.

Siyaset Bilimi programından mezun olacak öğrenciler, kamu sektörünün ve özel sektörün değişik alanlarında olduğu kadar, yüksek düzeyde nitelikli eleman istihdam etmek isteyen uluslararası kurum ve kuruluşlarda da çalışma olanağı bulabilirler.

Siyaset Bilimi bölümünün disiplinler arası yaklaşımı ve kazandırdığı çok boyutlu bilgi birikimi sayesinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamu kurumları ve özel kurumların yanı sıra mezunlarımız, ayrıca, uluslararası planda Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar ve özellikle Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi kurumları, uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışabilir veya akademik kariyer yapabilirler.

Ayrıca, başarılı olan öğrencilere, Sokrates değişim programları çerçevesinde, Avrupa ülkelerinde anlaşmalı olduğumuz seçkin eğitim kurumlarında bir ya da iki dönem boyunca öğrenim görme olanakları sağlanmaktadır.