Misyon

Siyaset bilimi, tarih, sosyoloji ve iktisat disiplinlerinin yaklaşımlarını ve araştırma yöntemlerini sosyal bilimlerin çok-disiplinlilik anlayışla bir araya getiren geniş kapsamlı bir eğitim sunmak ve bürokrasi ve özel sektör için ulusal ve uluslararası ölçekte siyasal, toplumsal ve ekonomik değişimlere uyum gösterme becerisine ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, yaratıcı yöneticiler; akademik alanda eleştirel düşünceye ve gelişkin entelektüel kapasiteye sahip bilim insanları yetiştirmektir.


Vizyon

Siyaset Bilimi Bölümünün vizyonu, eğitim ve araştırma faaliyetlerini yerel ve küresel boyutlarda toplumsal sorunlarla bağlantılı olarak düzenleyerek sosyo-politik sorunlara duyarlı, çok dilli ve çok-kültürlü bireyler yetiştirmek; uluslararası bağlantıların sayısı ve niteliğini artırarak öğrenci ve öğretim üyesi değişimleriyle programın sunduğu bilgi ve becerilerin çeşitlenmesini ve kültürlerarası etkileşimi özendirmektir.